Citrát hořečnatý

je hořčíkový přípravek ve formě soli s kyselinou citrónovou v poměru 1: 1 (1 atom hořčíku na molekulu citrátu). Název „citrát hořečnatý“ je nejednoznačný a někdy se může vztahovat k jiným solím, jako je například citrát trimagnesium, který má poměr hořčíku a citrátu 3: 2.

Citrát hořečnatý se používá jako léčivý přípravek jako solné laxativum a pro úplné vyprázdnění střeva před velkou operací nebo kolonoskopií. Je k dispozici bez lékařského předpisu, a to jak obecně, tak pod různými značkami. Používá se také ve formě tabletky jako doplněk stravy hořčíku. Obsahuje 11,23% hmotnostních hořčíku. Ve srovnání s trinitriumcitrátem je mnohem rozpustnější ve vodě, méně alkalický a obsahuje méně hořčíku.

Jako potravinové aditivum se používá citrát hořečnatý k regulaci kyselosti a je znám jako E číslo E345.